Dow announces 2016 commitment to Habitat for Humanity

ATLANTA and MIDLAND, Mich. (March 31, 2016) – The Dow Chemical Company announced today it will partner with Habitat for Humanity International again for the 34th consecutive year through financial, product and employee volunteer contributions, to help build strength, stability and self-reliance through shelter. Dow’s support aligns with its 2025 Sustainability Goals and its global citizenship mission to help build sustainable communities by providing access to energy-efficient, affordable housing.dow1_3
Dow employee volunteers will participate in first-time Habitat builds in Bangladesh, Romania and the Ivory Coast this year, bringing the total to 33 countries for Dow-supported builds. Dow plans to continue supporting communities where it has business operations or plans for strategic growth.
“There are numerous challenges around the world where Dow is uniquely positioned to help. Working with Habitat, we can offer solutions for energy efficiency, human health and substandard housing,” said Rob Vallentine, Dow’s director of global citizenship and president of The Dow Chemical Company Foundation. “We are proud that during our 34-year parternship with Habitat, Dow employees from around the world have used their talents and time to help build sustainable communities.”
As part of its 2016 commitment, Dow has pledged more than $1.4 million to help fund a projected 43 Habitat builds and other key projects around the world to serve an estimated 162 families. Three of the builds will celebrate the 75th anniversary of Styrofoam Brand XPS Insulation. In addition, Dow has committed gift-in-kind contributions of Styrofoam, Great Stuff and Great Stuff Pro Insulating Foam Sealants and Weathermate Housewrap.
“Dow’s partnership helps us serve more families in need of a decent and affordable place to call home by creating energy-efficient, sustainable housing that ultimately contributes to the overall well-being of individuals and communities,” said Jonathan Reckford, CEO of Habitat for Humanity International. “Because of Dow’s generosity, we are able to work toward our vision of a world where everyone has a decent place to live.”
In addition to home construction and neighborhood revitalization efforts, Dow partners with Habitat on projects that address pressing community needs. In 2015, Dow employees and contractors joined the Company in supporting Habitat’s European refugee relief efforts in Macedonia, Serbia and Hungary. This year, Dow is partnering with Habitat for Humanity of Michigan and Genesee County Habitat for Humanity to provide relief efforts for the water crisis in Flint, Michigan.
Dow công bố thỏa thuận hợp tác năm 2016 với Habitat for Humanity
Trong năm nay, nhân viên của công ty cũng sẽ tham gia những hoạt động xây nhà với Habitat lần đầu tiên tại Bangladesh, Rumani và Bờ Biển Ngà, nâng tổng số quốc gia Dow từng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà lên con số 33. Kế hoạch của Dow là tiếp tục hỗ trợ những cộng đồng tại các địa bàn hoạt động hoặc nằm trong kế hoạch phát triển chiến lược của công ty.Ngày 31/3/2016 tại ATLANTA & MIDLAND, Mich, công ty Hóa chất Dow công bố công ty sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Habitat for Humanity International trong năm thứ 34 liên tiếp thông qua các hoạt động: hỗ trợ tài chính, trao tặng hiện vật và gửi tình nguyện viên đi xây nhà với mục đích mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những hộ gia đình được hỗ trợ xây những căn nhà tươm tất. Những hoạt động này của DOW cũng phù hợp với  Mục tiêu Bền vững 2025 của công ty và sứ mệnh công dân toàn cầu nhằm giúp đỡ xây dựng những công đồng bền vững thông qua tạo điều kiện tiếp cận với năng lượng hiệu quả và nhà ở.
“Thế giới phải đối mặt với vô số những thách thức và cần sự hỗ trợ của chúng tôi. Bằng việc hợp tác với Habitat, chúng tôi có thể đưa ra những giải pháp về năng lượng hiệu quả, sức khỏe con người và vấn đề nhà ở,” theo ông Rob Vallentine Giám đốc Chương trình Công dân toàn cầu của Dow, và Chủ tịch Quỹ The Dow Chemical Company. “Chúng tôi rất tự hào vì trong suốt 34 năm hợp tác với Habitat, nhân viên của chúng tôi trên khắp thế giới đã mang tài năng và thời gian của mình để giúp xây dựng cộng đồng bền vững.”
Một phần trong thỏa thuận hợp tác năm 2016, Dow cam kết hỗ trợ hơn 1,4 triệu USD cho 43 dự án xây nhà của Habitat cùng những dự án trọng điểm khác trên toàn thế giới nhằm giúp đỡ cho khoảng 162 hộ gia đình. Ba trong số các chương trình hỗ trợ xây nhà sẽ nhằm để kỷ niệm 75 năm của Styrofoam Brand XPS Insulation. Thêm vào đó,  Dow cũng cam kết đóng góp bằng hiện vật cho Styrofoam, Great Stuff & Great Stuff Pro Insulating Foam Sealants và Weathermate Housewrap.
“Cùng với sự hợp tác của Dow, chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều gia đình hơn nữa – những gia đình đang rất cần một chỗ ở tươm tất nơi mà họ có thể gọi là nhà. Chúng tôi cùng thực hiện những điều này thông qua việc tạo ra những ngôi nhà bền vững, sử dụng năng lượng hiệu quả để từ đó, đóng góp cho sự ổn định của các cá nhân cũng như cho cộng đồng,” theo ông Jonathan Reckford, Giám đốc Điều hành Tổ chức Habitat for Humanity International. “Chính nhờ những sự giúp đỡ thiết thực của Dow, chúng tôi có thể tiếp tục vững bước trên con đường hướng tới một thế giới nơi mỗi người đều có một nơi ở tươm tất.”
Ngoài hỗ trợ xây nhà và giúp tái thiết cộng đồng, Dow còn hợp tác với Habitat trong các dự án nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách của cộng động. Trong năm 2015, nhân viên của công ty cùng nhà thầu đã hưởng ứng và tham gia cùng Dow trong chuỗi hoạt động của Habitat nhằm hỗ trợ người tị nạn châu Âu tại Macedonia, Serbia và Hungary. Năm nay, Dow sẽ cùng hợp tác với Habitat for Humanity of Michigan và Genesee County Habitat for Humanity hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng về nước tại Flint, Michigan, Hoa Kỳ.RELATED POST

Consultants for “Household Roof-top Solar System”

See more

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên IT – Deadline: 04/05/2024

See more

[Call for Consultancy] – Promoting Safe Building Materials over Asbestos

See more